Zkušební postupy

Když někdo vytváří program, je zvykem mít jednotné zkušební postupy, čímž se mají na mysli automatizované zkoušky ověřující, že každá třída nebo součástka dobře dělá svou práci. To dovoluje snadno opravovat zpětné pochody. Omezením pro tyto zkoušky je to, že je potřeba je naprogramovat; pro program, jakým je `grep', je taková práce spíše potěšením, ale pro program, který něco zobrazuje, jak je tomu u QET, je to obtížnější. Má někdo chuť na údržbu programu, který ověřuje zobrazování v QET ? Nemyslím si to. Mít jednotné zkoušky pro zbytek programu by zajisté bylo jen dobře.

Ve skutečnosti nám před novým vydáním QET chybí seznam věcí, které se dají prověřit po lidsku, kvůli tomu, aby se na žádnou nezapomnělo. bylo by tedy potřeba vytvořit, napsat a udržovat zkušební rozvrhy určené pro QET. Něco na způsob: « Spustit QET, ujistit se, že …, jít do, položit tento prvek, ujistit se, že …, položit jiný prvek a jeden vodič, ujistit se, že …, atd. »

Toto se trochu spojuje s « Použít scénáře » a « Použít případy »které lze najít v « Uživatelské profily » : Použít scénáře a Použít případy

Toto nám dovolí zkoušet QET jinak než při osobním používání, protože každého, kdo provádí toto zkoušení, vedeme k tomu, aby se prošel celým programem. Slouží to dobře k tomu, aby se nalezly velké chyby (chyby v částech, špatné funkce, …) i malé chyby (na kráse, ergonomické, …). Také by to mohlo zahrnovat udržování zkušebních výkresů/projektů/prvků (především kvůli zkoušení zpětné snášenlivosti).

Seznam zkušebních postupů

Tisk/export