Instalace programu QElectroTech v distribuci Mandriva

Tento dokument popisuje postup pro instalaci poslední stálé verze (0.11) programu QElectroTech v distribuci Mandriva GNU/Linux.

:!: Poznámka: většina zde představených věcí se provádí v terminálu.

Předpoklady

Mandriva 2009 nebo vyšší. Není-li, použijte všeobecný postup.

Instalace programu QElectroTech

QElectroTech je veden jako balíček ve veřejných skladištích od vydání Mandriva 2009. Stačí tedy nainstalovat QElectroTech jako kterýkoli jiný program (obraťte se v případě potřeby na Dokumentace Mandriva). Příklad pro příkazový řádek urpmi :

 1. Přihlásit se jako superuživatel:
  [utilisateur@mandriva]$ su -
 2. Odhalit kód:
  [root@mandriva]# urpmi.update -a
  le média « Main (Official2009.0-1) » est à jour
    $MIRRORLIST: media/main/updates/media_info/20081213-022535-synthesis.hdlist.cz
  média « Main Updates (Official2009.0-2) » mis à jour
    $MIRRORLIST: media/main/backports/media_info/20081215-105540-synthesis.hdlist.cz
  média « Main Backports (Official2009.0-4) » mis à jour
    $MIRRORLIST: media/debug_main/backports/media_info/20081215-105546-synthesis.hdlist.cz
  média « Main Backports debug (Official2009.0-8) » mis à jour
  le média « Contrib (Official2009.0-9) » est à jour
  le média « Contrib Updates (Official2009.0-10) » est à jour
    $MIRRORLIST: media/contrib/backports/media_info/20081215-145525-synthesis.hdlist.cz
  média « Contrib Backports (Official2009.0-12) » mis à jour
  le média « Non-free (Official2009.0-17) » est à jour
  le média « Non-free Updates (Official2009.0-18) » est à jour
 3. Instalovat (nebo odhalit) QET:
  [root@mandriva]# urpmi qelectrotech
  
    $MIRRORLIST: media/contrib/updates/qelectrotech-0.11-8mdv2009.0.i586.rpm
  installation de qelectrotech-0.11-8mdv2009.0.i586.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
  Préparation ...         #############################################
     1/1: qelectrotech     #############################################
  
 4. Ukončit režim superuživatele:
  [root@mandriva]# exit
  [utilisateur@mandriva]$ qelectrotech

A je to, QElectroTech byl nainstalován. Můžete jej spustit pomocí příkazu “qelectrotech”. Jelikož vaše prostředí dbá na standardy FreeDesktop.org, QET se musí rovněž objevit v jeho nabídkách a soubory .qet a .elmt se musí ve výchozím nastavení otevírat v programu QElectroTech.

Mandriva Cooker

Cooker je vývojářskou verzí distribuce Mandriva. Podívejte se na http://wiki.mandriva.com/fr/Cooker kvůli podrobnostem.

TODO pro tebe „trem“

Tisk/export