Uživatelské profily

« Uživatelský profil » je druhem listiny popisující, co musí dělat program, pro jaký druh uživatelů je zamýšlen, co od něj očekávají, jak jej chtějí používat, atd. Stejně tak se bere v úvahu nahrání typů nákresů pro každého uživatele, kvůli dobrému uchopení typů nákresů, které jsou nejčastější. To slouží doporučení způsobu, kterým se musí věci představovat, pro vědomost o tom, které funkce jsou nejdůležitější, atd. Nějaké odkazy:

Podle mého skromného názoru je pro tuto práci nejlépe vybaven Benoît, ale Damien, Nicolas a Aurélien by také mohli přijít se svým příspěvkem. Předloha poskytovaná projektem KDE by mohla být zajisté upravena pro naše případné zvláštnosti. — Xavier G. 2008/07/30 21:23

Zamýšlené profily (seznam není vyčerpávající) : FIXME

  • Hračička
  • Vzdělání
  • Řemeslník
  • Průmyslový elektrický provoz

Profily

Hračička

Kdo je to?

Osoba ve své domácnosti, kterou svírá potřeba věnovat svůj volný čas práci s elektřinou.

Co dělá?

Vytváří jednoduché nákresy, jestliže je svědomitý, pouze pro jednoduchá zařízení a čistě pro domácí okruh. Nebude si lámat hlavu čtením dokumentace nebo zkoušením nastavení sebemenší volby, protože to považuje za jasnou ztrátu času.

Co potřebuje?

  • Velice snadno použitelný systém
  • Knihovnu omezenou na domácí okruh (NF C 15 100)
  • Jednoduché nákresy vodičů
  • Jednoduchý způsob tisku
  • Přehlednou vložku (type QET 0.1)

Vzdělání

Kdo je to?

Je to gymnazista, student nebo profesor v elektrotechnickém odvětví nebo jakýchkoli jiných příbuzných odvětvích.

Co dělá?

Vytváří elektrické výkresy v největší úctě k elektrickým normám. Profesoři budou chtít přísné dodržování norem. Žáci budou chtít jednoduchost při používání.

Důraz bude kladen na jednoduchost, bezplatnost a dodržování norem.

Co potřebuje?

Řemeslník

Kdo je to?

Co dělá?

Co potřebuje?

Průmyslový elektrický provoz

Kdo je to?

Co dělá?

Co potřebuje?

Tisk/export