Funkce

Tyto stránky si kladou za cíl popis funkcí každé verze programu QElectroTech, jakož i vylepšení, která mají přijít v budoucích verzích. V tuto chvíli zde naleznete funkce obsažené ve verzích 0.1, 0.11 a 0.2.

Verze 0.2

Od verze 0.2 je QElectroTech dostupný ve francouzštině, ale i:

 • ve španělštině, díky překladatelské činnosti Youssefa;
 • v ruštině, díky překladatelské činnosti Jurije;
 • v portugalštině, díky překladatelské činnosti Josého.

Program od této chvíle používá téma vzhledu ikon Oxygen, vytvořené Nunem Pinheirem pro projekt KDE.

Pojem projektového souboru

Soubor .qet může od této chvíle obsahovat nulu, jeden nebo více elektrotechnických výkresů. Prvky, jež jsou součástí těchto výkresů jsou naložené do projektového souboru ve chvíli, kdy jsou položeny na výkres. Panel tak od této chvíle zobrazuje:

 • otevřené projekty, s, pod každým projektem:
  • výkresy tohoto projektu,
  • sbírkou naloženou do projektu (skupiny a prvky použité ve výkresech)
 • společnou sbírku poskytovanou QET,
 • a osobní uživatelovu sbírku.

Editor výkresů

 • Od této chvíle je možné přesunovat a kopírovat skupiny prvků jednoduchým „táhni a pusť“ v panelu prvků.
 • S naloženou sbírkou se dá zacházet stejně jako s uživatelovou sbírkou. V projektu nepoužívané prvky se objevují na červeném základě a dialog je umožňuje rychle vymazat.
 • Každý projekt naloží rovněž (v rovině jeho vlastností) výchozí parametry pro nové výkresy, vložky a vodiče.
 • Je možné změnit pořadí výkresů v projektu přesunem karet, jež jej představují. V poli „List“ vložek je možné udělat odkaz na současný výkres nebo na celkový počet výkresů v projektu zápisem popřípadě %id a %total.
 • Při změně souboru .qet, jestliže nebyly nalezeny prvky, tyto jsou nahrazeny „zdánlivým“ prvkem, což znemožňuje ztrátu jistých informací během zápisu souboru (Viz odpovídající snímek obrazovky).
 • Bylo zlepšeno zmenšené zobrazení (Viz odpovídající snímek obrazovky).
 • Konečně, program ovládá otevření projektového souboru pouze pro čtení.

Tisk a vyvedení do souboru

Od verze 0.2 programu QElectroTech:

 • navrhuje použití skutečné tiskárny , nebo vytvoření dokumentu ve formátech PDF nebo PostScript, a to jako pod peračním systémem Windows tak pod X11 (Viz odpovídající snímek obrazovky)
 • vytváří před tiskem projektu náhled. Tento náhled umožňuje výběr tiskových voleb, a taktéž výkresů, které se mají tisknout, nebo ne (Viz odpovídající snímek obrazovky).

Je třeba si nicméně povšimnout omezení pro tisk PDF/PS pod Windows: dialog pro nastavení strany, který umožňuje stanovit formát papíru jakož i jeho okraje, není dostupný.

Dialog „Vyvést“ (pro vytvoření obrazvého souboru výkresu) byl též předělán podle hlediska současného vyvedení všech projektových výkresů (Viz odpovídající snímek obrazovky).

Editor prvků

 • Při kreslení čáry v editoru prvků je možné vybrat pro každý okraj jiný konec, jako například šipku, kruh, čtverec nebo, zcela jednoduše zakončení obvyklé čáry. Viz odpovídající snímek obrazovky.
 • Byl přidán tvar „Obdélník“ Viz odpovídající snímek obrazovky.
 • Prvek lze nahrát označením souboru (= chování verze 0.11) nebo výběrem cílového prvku v seznamu opětovným vzetím ze stromu v panelu prvků.
 • Při podržení klávesy Shift při přidávání nějaké části (úsečka, kruh, text, …) je použitý nástroj po nakreslení prvku zachován. Jinak editor přechází k nástroji výběru.
 • Byla vylepšena mřížka: její hustota se mění podle používání funkce pro přibližování a oddalování; uplatňují se body odpovídající bodům mřížky editoru výkresů.
 • Bylo přidáno přichycení v mřížce (také známe pod názvem magnetická mžížka nebo i jako zmagnetizovaná mřížka, případně jako zapadnutí do mřížky). Od této chvíle se obrázek v mřížce zachytí s přesností jednoho pixelu (1px). Při podržení klávesy Ctrl stisknuté během kresby je nyní možné pracovat na neomezených souřadnicích.
 • Byla přidána funkce kopírování/vkládání: je možné vkládat:
  • prostředním tlačítkem myši
  • výběrem „oblasti vkládání“ prvku (Ctrl+Shift+V): cf snímek obrazovky vlevo
  • přímo (Ctrl+V): vkládané části jsou umístěny vedle částí, které jsou kopírovány; pokud jsou části vkládány znovu, jsou vkládány o jednu značnici vedle přírůstkovým způsobem. Snímek obrazovky vpravo ukazuje, co obdržíme, když vložíme jeden výběr osmkrát.
 • Prověření je nyní provedeno při zápisu: přítomnost svorek, dodržování rámce, atd.

Verze 0.11

 • Oprava chyb
  • Bug #15: Špatné umístění textových polí ve výkresu;
  • Bug #16: Špátná správa změn textu vodiče.
 • Funkce:
  • Program je nyní spouštěn jedenkrát uživatelem; je tedy možné ovládat všechny editory výkresů a prvků pomocí jedné ikony nalézající se v oznamovací části panelu.
  • Program může otevřít soubory s prvky přímo (comprendre : par passage de paramètres)
  • Přiřazení typů souborů *.qet a *.elmt je jednodušší; soubory *.desktop jsou nainstalovány pod X11 zatímco pořad zápisu je poskytován pod operačním systémem Windows.
  • Přidání nabídky zpřístupňující nedávno otevřené soubory.
  • Unixová příručka (`man qelectrotech').

Podívejte se na úplný seznam změn 0.1 -> 0.11

Verze 0.1

Základy

QET umožňuje umístit prvky na výkres a spojit je vodiči. Každý výkres obsahuje vložku (kartuš), přičemž údaje jsou upravovatelné. Prvky se dají rozmístit a dá se jimi otáčet. Vodiče obsahující elektrotechnické prvky se rozestavují pomocí myši. Jejich dráha je měnitelná. U vodičů se dají nastavit jejich parametry: mohou být jednoduché, jednodrátové nebo složené z více drátů. Spojovací body mezi vodiči se vytváří samočinně. Je rovněž možné přidat textová pole, která budou na nákresech nezávislá.

Sbírka prvků

Prvky pocházejí ze sbírky prvků. Rozlišuje se mezi společnou sbírkou, pro niž se předpokládá, že je společná pro několik uživatelů, a kterou bez vlastnictví správcovských práv nelze upravovat, a uživatelskou sbírkou, u niž se předpokládá, že jde o vlastní uživatelovu sbírku. Výkresy uchovávají jen odkazy na prvky; není proto možné otevřít úplně výkres, který používá neznámý prvek (to jest, který není přítomen ani ve společné ani v uživatelské sbírce). Je na uživateli, aby chtěl poskytovat možné chybějící prvky, když předává svůj výkres.

Správa prvků

Editeur d'element

QET dovoluje přidávat, upravovat a odstraňovat prvky přítomné ve sbírkách. Pomocný průvodce uživatele pro vytvoření nového prvku a editor tomu věnovaný dovoluje nakreslit si své vlastní součástky.

Vyvedení výkresů v podobě obrázků

Výkresy jsou vyveditelné do následujících formátů: BMP (bitmapa), JPEG, PNG a SVG. Volby umožňují vyvest, nebo taky ne, mřížku, vložku (kartuš), obrubu, sloupy (rubriky), atd.

Rozhraní pro vyvedení do obrázku QET

Tisk

Je poskytována základní podpora pro tisk. Ve výchozím nastavení je příliš velký výkres rozřezán a vytištěn na několika stranách. Výkresy mohou být na požádání přizpůsobeny na velikost strany. Pod X11 vyžaduje tisk balíček cupsys-bsd. Pod X11 je možný přímý tisk do dokumentu PDF. V operačním systému Windows je možné použít PDFCreator.

Začlenění do oznamovací části panelu

QElectroTech přidává do oznamovací části panelu malou ikonu (malá oblast obyčejně umístěná blízko hodin), která vám dovolí ovládat svá okna: editor výkresů a editor prvků.

QET se začleňuje do oznamovací části panelu

Cestovní mapa

Bylo těžké sestavit cestovní mapu programu QElectroTech, hlavně protože QET je jako program mladý, který má několik vývojářů, ale který se pouští do oboru, který vyžaduje početně funkcí, ony samy o sobě nikoli vždy všední.

Pro každou verzi QET se pokusíme přidat:

 • jednu velkou funkci, to znamená něco, co skutečně slouží vzhledem k oboru elektrotechniky, a co je dost naléhavé a/nebo pro vývojáře složité;
 • jednu malou funkci; jedná se o užitečnou funkci, ale ne nezbytnou, nebo menší důležitosti;
 • 0 až 2 významná vylepšení zobrazovacího rozhraní, ergonomie a/nebo chování programu.

Zbývá udělat: Přehlédnout cestovní mapu níže a vzít přednostně do úvahy 3 následující okruhy:

 • Správa textů: mohla by si zasloužit zvláštní vydání
 • Oborové funkce: obdélníkové omezovače, mechanická spojení, černé skříňky (automaty a ragulátory rychlosti?), pokročilé vložky (kartuše)
 • zavedení/vyvedení z a do jiných formátů, jmenovitě DXF

Méně naléhavé myšlenky je možné nalézt v Krabici s myšlenkami.

Zde jsou funkce předpokládané pro nadcházející verze programu QElectroTech:

Verze 0.3

 • Možnost přidat mezi kontakty (spojení), termická relé a/nebo svorky tečkované čáry kvůli naznačení spojení mezi nimi.
 • Vyvedení do formátu DXF.
 • Vylepšení správy textů:
  • Vylepšení soudržnosti umístění textů
  • Možnost použít formátovatelný text ve výkresech a v prvcích (především: text zarovnaný na střed)
  • Možnost uspořádat text svisle
  • Možnost texty přesunovat

Verze 0.4

 • Možnost spravovat sezení (obnovení otevřených oken a souborů při znovuotevření sezení).
 • Režimový démon: možnost zůstat v oznamovací oblasti panelu bez okna.
 • Přídavek přístroje: přístroj je představován obdélníkem položeným okolo několika prvků. Na obdélníku jsou rozmístěny svorky.
 • Možnost vytečkovat vodič.
 • Možnost vytvořit funkci vytvoření souhrnné strany „rejstříku“ (v podobě tabulky), který obsahuje seznam názvů listů, čísla listů, autora a další věci týkající se zpracovávaného projektu.

Verze 0.5

 • Možnost upravovat číselník.
 • Vylepšení vložky (kartuše).
 • Přidání seznamu nejpoužívanějších prvků.

Verze 0.6

 • Vylepšení správy vodičů. Algoritmus pro pokládání/úpravy vodičů by mohl používat znalost o navádění. Bylo by možné, aby vodiče byly pokládány podle rozpětí.
 • Možnost upravovat kód XML v editoru prvků.
 • Možnost znovu využít kus výkresu jako « kousek ».

Verze 0.7

 • Možnost předstírat průtok proudu okruhem.
 • Možnost chytře točit skupinou prvků.
 • Možnost zosobnit si nástrojové pruhy.
Tisk/export