FAQ : Často kladené dotazy

… nebo jednoduše beseda (Foire Aux Questions), jak libo.

Jejich přehled je vedle po pravé straně.

Všeobecné otázky

Jak dlouho již tento projekt existuje?

Projekt se začal v podobě malých pokusů (cf nejstarší snímky obrazovky) v říjnu roku 2006. Nicméně, činnosti vývojářského družstva tak řečeno „ve skutečnosti“ se tomu nerovnají, protože doba uplynulá od tohoto data není moc vhodná pro odhad množství času již projektu věnovaného.

Kdy se předpokládá, že vyjde příští verze QElectroTechu?

Dobře, jelikož jedním z hesel vývoje svobodných programů je « Vydávat zavčasu, vydávat často», vývojářské družstvo si bere čas na vývoj programu před každým jeho vydáním. V důsledku toho se už nehledá nějaké cílové datum (které by nebylo soustavně ctěno) pro další vydání. Příští verze QElectroTechu tedy vyjde « Až to bude hoové». Během čekání na nové vydání vás zveme, abyste se mrkli na naši cestovní mapu.

Proč můj prohlížeč při procházení skladištěm nezobrazuje žádný obrázek?

Používáte-li Internet Explorer, je obvyklé, že se ve skladišti prvků obrázky nezobrazují. Ve skutečnosti skladiště vytváří náhledy na prvky ve formátu SVG, pro Scalable Vector Graphics. Internet Explorer tento formát jako vlastní nevede. Podporu pro formát SVG můžete do Internet Exploreru přidat nainstalováním Prohlížeče SVG od Adobe.

Stejně tak můžete používat prohlížeč, který si s tímto formátem poradí hned od začátku; například Mozilla Firefox, Konqueror, ou Opera.

Proč se mi pod X11 pěkně nevykreslují texty QET?

Vykreslování QET závisí na rozlišení obrazovky

V tomto okamžiku se předpokládá, že QElectroTech bude pracovat s rozlišením obrazovky 96 Dpi. Abyste toho dosáhli, můžete přidat volbu „DPI“ „96×96“ do vašeho souboru xorg.conf. Uživatelé prostředí KDE mohou stejně tak pokračovat, jak následuje: středisko pro nastavení v KDE (kcontrol) > Vzhled témat > Pojistky > Vynutit PPP pojistek > 96 PPP

Editor nákresů

Jak oddělit vodiče?

Počáteční umístění vodičů v QElectroTechu se dá trochu vylepšit. Skutečně se může stát, že se čáry budou překrývat. Stačí vybrat jednu čáru a úchopné body se ukáží jako umožňující posunovat částmi této čáry.

Zdroj: http://doc.ubuntu-fr.org/qelectrotech

Postup vámi popsaný nepracuje dobře s mou verzí pro Windows XP; Co s tím udělat?

  1. Hovořte s námi prostřednictvím elektronické pošty (cf stránka se spojeními), to umožní rychlejší výměnu otázek a odpovědí mezi námi.
  2. Uveďte nám více podrobností, neboť se to objevuje právě pod Windows XP, kde jsem ověřil, že vaše zakončení nákresu nebylo neozpletiteně zakleslé v koncích vodičů ;)

Proč nemohu (naprosto) znovu přečíst svůj výkres na jiném uživatelském počítači?

Pokud se vám nepodaří znovu přečíst jakoukoli část vašeho výkresu, jež obsahuje prvky ve vaší sbírce na jiném uživatelském počítači, je to patrně tím, že jste tyto prvky nepřenesl a nový počítač. QElectroTech ještě nezačleňuje prvky do souborů s výkresy/projekty. Když bude tato věc zjevná, postačí, když se ujistíte, že váš projekt obsahuje ty prvky, které potřebuje, předtím než jej přenesete. V současnosti musíte sladit uživatelské sbírky na dvou počítačích, což znamená zkopírování souborů odpovídajících prvků a skupin z jednoho počítače na druhý.

Proč jsou mé prvky lehce odsunuté v poměru k mým vodičům pod X11 ?

Pokud je vaše zobrazení nákresu podobné tomu, které je tu představeno dole, jste potom oběťmi chyba 178957 Qt.

Chyba v zobrazení Qt

Tato chyba se netýká jen zobrazení obrazovky editoru výkresů. QElectroTech vyrovnává tuto chybu ve svém výchozím nastavení. Nicméně, pokud používáte verzi Qt, která nemá tuto chybu (buď z důvodu, že byla opravena, nebo že se při vašem nastavení neprojevuje), jste vystaveni tomu, že můžete obdržet posunutí v obráceném smyslu. Také můžete vypnout toto vyrovnání tím, že přidáde řádek correct-rendering=false do oddílu [General] souboru s nastavením programu QElectroTech (~/.qet/qelectrotech.conf).

Poznámka: v době psaní odpovědi na tento často kladený dotaz nebyla tato chyba veřejně opravena v žádné z verzí Qt. Ale od verze Qt 4.4 se zdá, že se už neobjevuje. Proto je od verze 0.11 vyrovnávání vypnuto již ve výchozím nastavení. Pokud se s touto chybou ještě setkáte, můžete vyrovnávání opět zapnout přidáním řádku correct-rendering=true do souboru s nastavením.

Editor prvků

Proč se musím přepnout do superuživatelského režimu, když chci upravovat prvky?

Podívejte se na Proč nemůžu upravovat sbírku s prvky? Od té doby pak už nebudete mít důvod chtít upravovat společnou sbírku.

Proč nemůžu upravovat sbírku s prvky?

Jako program pro vytváření výkresů elektrických obvodů, QElectroTech potřebuje mít určitý počet prvků nacházejících se v elektrických obvodechaby je mohl rozmísťovat v těchto nákresech. Tyto prvky jsou rozděleny do dvou skupin: společná sbírka, která je poskytována společně s programem QElectroTech a která se může rozrůst, a/nebo být upravena pro ten účel, aby například vyhovovala podnikovým potřebám, a uživatelská sbírka, která sdružuje vlastní uživatelovy prvky.

Jako uživatel nemusíte pojmově upravovat obsah společné sbírky. Ve skutečnosti, pokud upravíte nebo odstraníte prvky z této sbírky, vystavujete se nebezpečí, že více nebudete moci přečíst nákresy od jiných lidí nebo od vašich kolegů. Stejně tak prvky, které přidáte, zůstanou neznámé ostatním lidem nebo vašim kolegům.

Pro uchovávání svých výtvorů používejte spíše uživatelskou sbírku.

QElectroTech v podnikové oblasti?

V nějakém podniku je možné upravit společnou sbírku tak, aby vyhovovala potřebám tohoto podniku. Obyčejně tehdy, když budou mít zaměstnanci potřebu používat v podniku jeden z vlastních prvků. Příklad jeho uvedení:

  • správce kopíruje sbírku QET do adresáře sdíleného po síti, který je přístupný jen pro čtení
  • nato přidá prvky, které jsou používány jako vlastní v tomto podniku
  • rozšiřuje QElectroTech tím způsobem, že považuje sdílený adresář za společnou sbírku. To se udělá takto:
    • buď spustí QElectroTech s volbou --common-elements-dir=
    • nebo nastaví tyto volby již během sestavování QElectroTechu

Poznámka: Nákresy vytvořené s tímto nastavením budou čitelné uvnitř v podniku, ale obtížněji vně, méně s verzí 0.1.

Oč jde v případě názvů prvků?

Kvůli usnadnění internacionalizace programu QElectroTech, každý prvek, ať je jakákoliv sbírka, do níž patří, může přijímat několik názvů, jeden pro každý jazyk. Cílem je přiřadit dvojici písmen představující jeden jazyk (cs, en, fr, es, de, …) jednomu názvu. Tuto operaci lze provést v editoru prvků, v nabídce Úpravy > Upravit názvy. Mít jeden název v angličtině a jeden ve francouzštině je v současné době jednou z podmínek požadovaných pro to, aby byl prvek přijat do veřejné sbírky programu QElectroTech. Nicméně jste volní v označení jazyků dle svého výběru pro své osobní použití.

Jakým způsobem zastavit kresení mnohoúhelníku v editoru prvků?

Klepněte vpravo, abyste umístil poslední bod mnohoúhelníku.

Tisk/export